Undervisningsplan (teoridel 5 dager)

Opplæring i fullstendig grunnopplæring – periodisk kontroll av kjøretøy (60 timer)

OBS! Ved påmelding må man også melde seg på den praktiske delen på 3 dager. (kan velge mellom to ulike kurs, påfølgende dager eller uka etter!).
Du finner kursene her: https://bilfag-trondheim.no/pkk-60-timer-praksis

Arrangør: Opplæringskontoret for Bilfag AS Trondheim Tema: Periodisk kjøretøykontroll (PKK) Forberedelser: Vi vil sørge for i størst mulig grad å tilrettelegge undervisningen for elever med lese og skrivevansker og andre særskilte behov. Velger derfor å gjennomføre teori i klasserom med to-veis kommunikasjon. E- læring vil på sikt bli vurdert som et tilbud. Mål for undervisningen: Elevene skal etter gjennomført kurs ha god kjennskap til mål, lovverk, prosedyrer og gjennomføring av periodisk kjøretøy kontroll. Rammebetingelser: Det vil være maks 12 elever på kurset i teori delen. Ved den praktiske delen i verkstedlokalet vil det være 6 elever fordelt på 3 grupper. Undervisningen vil foregå 39 timer i teori rom, den obligatoriske teorien blir fordelt over 5 dager, 8 timer hver dag.

Dag 1
08.00-08.45: Mod.1 Formål med periodisk kontroll av kjøretøy
08.55-09.40: Mod.1 Formål med periodisk kontroll av kjøretøy
09.50-10.35: Mod.2 Offentlig forvaltning og regulering
10.45-11.30: Mod.2 Offentlig forvaltning og regulering
11.30-12.00: Lunch
12.00-12.45: Mod.3 Kjøretøyteknologi lette kjøretøy
12.55-13.40: Mod.3 Kjøretøyteknologi lette kjøretøy
13.50-14.35: Mod.3 Kjøretøyteknologi lette kjøretøy
14.45-15.30: Mod.3 Kjøretøyteknologi lette kjøretøy

Dag 2
08.00-08.45: Mod.4 Kjøretøytekniske krav lette kjøretøy
08.55-09.40: Mod.4 Kjøretøytekniske krav lette kjøretøy
09.50-10.35: Mod.4 Kjøretøytekniske krav lette kjøretøy
10.45-11.30: Mod.4 Kjøretøytekniske krav lette kjøretøy
11.30-12.00: Lunch
12.00-12.45: Mod.4 Kjøretøytekniske krav lette kjøretøy
12.55-13.40: Mod.4 Kjøretøytekniske krav lette kjøretøy
13.50-14.35: Mod.4 Kjøretøytekniske krav lette kjøretøy
14.45-15.30: Mod.4 Kjøretøytekniske krav lette kjøretøy

Dag 3
08.00-08.45: Mod.4 Kjøretøytekniske krav lette kjøretøy
08.55-09.40: Mod.4 Kjøretøytekniske krav lette kjøretøy
09.50-10.35: Mod.5 Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy
10.45-11.30: Mod.5 Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy
11.30-12.00: Lunch
12.00-12.45: Mod.5 Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy
12.55-13.40: Mod.5 Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy
13.50-14.35: Mod.5 Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy
14.45-15.30: Mod.6 Kontrollgjennomføring teori

Dag 4
08.00-08.45: Mod.6 Kontrollgjennomføring teori
08.55-09.40: Mod.6 Kontrollgjennomføring teori
09.50-10.35: Mod.6 Kontrollgjennomføring teori
10.45-11.30: Mod.6 Kontrollgjennomføring teori
11.30-12.00: Lunch
12.00-12.45: Mod.6 Kontrollgjennomføring teori
12.55-13.40: Mod.6 Kontrollgjennomføring teori
13.50-14.35: Mod.6 Kontrollgjennomføring teori
14.45-15.30: Mod.6 Oppgaver kontrollinstruks (innlevering)

Dag 5
08.00-08.45: Mod.7 Riktig bruk, vedlikehold og kalibrering av kontrollutstyr
08.55-09.40: Mod.7 Riktig bruk, vedlikehold og kalibrering av kontrollutstyr
09.50-10.35: Mod.7 Riktig bruk, vedlikehold og kalibrering av kontrollutstyr
10.45-11.30: Mod.7 Riktig bruk, vedlikehold og kalibrering av kontrollutstyr
11.30-12.00: Lunch
12.00-12.45: Mod.8 IT applikasjoner
12.55-13.40: Mod.8 IT applikasjoner
13.50-14.35: Mod.8 IT applikasjoner
14.45-15.30: Mod.6 Praksis med riktig bruk av kontrollutstyr