Timeplan Praksis PKK kurs tunge kjøretøy (4 dager)

NB! Dette er pålagt praksiskurs som hører med til full opplæring, 68-timerskurset for de som skal utdannes som PKK-kontrollører!

Den praktiske delen vil være gjennomgang av lovpålagt testutstyr som avgass/ røykgass måler, lysjusteringsapparat, bremseprøver, støymåler, retardasjonsmåler og praktisk bruk av disse.

Den praktiske delen vil bli holdt i EU hall til Wist Last & Buss på Tiller (Sandmoflata 4.) På grunn av plassforhold må gruppen på 12 elever deles opp i 2 grupper under praksisen.
6 elever skal uken etter teorien ha praksis, den andre gruppen uken etter den første. Begge gruppene har praksis fra mandag til torsdag. Under praksisdelen deler vi inn elevene i grupper på 2 og 2 der den ene eleven skal være kontrollør, mens den andre er observatør.

Dag 6
08.00-08.45: Kontroll gjennomføring praksis tunge kjøretøy (modul 6, 28 timer) praksisdel
08.55-09.40: Kontroll gjennomføring praksis tunge kjøretøy
09.50-10.35: Kontroll gjennomføring praksis tunge kjøretøy
10.45-11.30: Kontroll gjennomføring praksis tunge kjøretøy
11.30-12.00: Lunch
12.00-12.45: Kontroll gjennomføring praksis tunge kjøretøy
12.55-13.40: Kontroll gjennomføring praksis tunge kjøretøy
13.50-14.35: Kontroll gjennomføring praksis tunge kjøretøy
14.45-15.30: Kontroll gjennomføring praksis tunge kjøretøy

Dag 7
08.00-10.00: Kontroll gjennomføring praksis tunge kjøretøy
10.00-10.15: Pause
10.15-11.30: Kontroll gjennomføring praksis tunge kjøretøy
11.30-12.00: Lunch
12.00-12.45: Pause
13.00-15.00: Kontroll gjennomføring praksis tunge kjøretøy

Dag 8
08.00-09.30: Kontroll gjennomføring praksis tunge kjøretøy
09.30-09.45: Pause
09.45-11.15: Kontroll gjennomføring praksis tunge kjøretøy
11.15-11.45: Lunch
11.45-13.15: Kontroll gjennomføring praksis tunge kjøretøy
13.15-13.30: Pause
13.30-15.00: Kontroll gjennomføring praksis tunge kjøretøy

Dag 9
08.00-08.45: Kontroll gjennomføring praksis tunge kjøretøy (gjennomgang BUS, vurdering av deler og rustveileder)
08.55-10.35: Kontroll gjennomføring praksis tunge kjøretøy (praktisk test)
10.45-11.30: Kontroll gjennomføring praksis tunge kjøretøy (praktisk test)
11.30-12.00: Lunch
12.00-12.45: Oppsummering og evaluering (tid til spørsmål)