Timeplan PKK kurs tunge kjøretøy (68t)

Opplæring i fullstendig grunnopplæring – periodisk kontroll av kjøretøy (68 timer)
OBS! Ved påmelding må man også melde seg på den praktiske delen på 4 dager. (kan velge mellom to ulike kurs, påfølgende dager eller uka etter.
Du finner kursene her: https://bilfag-trondheim.no/pkk-tunge-60-timer-praksis

Det blir satt opp 12 elever til hvert kurs. Kurset vil bli holdt hos Wist Last & Buss på Tiller (Sandmoflata 4.) På grunn av plassforhold må gruppen på 12 elever deles opp i 2 grupper under praksisen.
6 elever skal uken etter teorien ha praksis, den andre gruppen uken etter den første. Begge gruppene har praksis fra mandag til torsdag. Under praksisdelen deler vi inn elevene i grupper på 2 og 2 der den ene eleven skal være kontrollør, mens den andre er observatør.
For å forstå tabellene nedenfor har vi delt opp i grupper A, B, C, det betyr at vi har to elever i hver gruppe. Hvilken gruppe du tilhører vil komme frem på navneskiltet du får utdelt ved kurset. Hver gruppe får en egen iPad som brukes til oppslag regelverk og til å legge inn kjøretøy i Bus sitt datasystem. I klasserommet får hver elev tildelt egen PC som brukes til å slå opp i regelverket.

Dag 1
08.00-08.45: Formål med periodisk kontroll av kjøretøy (modul 1, 2 timer)
08.55-09.40: Formål med periodisk kontroll av kjøretøy, 09.30 Test modul 1
09.50-10.35: Offentlig forvaltning og reguleringer (modul 2, 2 timer)
10.45-11.30: Offentlig forvaltning og reguleringer, 11.20 Test modul 2
11.30-12.00: Lunch
12.00-12.45: Kjøretøyteknologi tunge kjøretøy (modul 3, 5 timer)
12.55-13.40: Kjøretøyteknologi tunge kjøretøy
13.50-14.35: Kjøretøyteknologi tunge kjøretøy
14.45-15.30: Kjøretøyteknologi tunge kjøretøy

Dag 2
08.00-08.45: Kjøretøyteknologi tunge kjøretøy, 08.35 Test modul 3
08.55-09.40: Kjøretøytekniske krav tunge kjøretøy (modul 4, 12 timer)
09.50-10.35: Kjøretøytekniske krav tunge kjøretøy
10.45-11.30: Kjøretøytekniske krav tunge kjøretøy
11.30-12.00: Lunch
12.00-12.45: Kjøretøytekniske krav tunge kjøretøy
12.55-13.40: Kjøretøytekniske krav tunge kjøretøy
13.50-14.35: Kjøretøytekniske krav tunge kjøretøy

Dag 3
08.00-08.45: Kjøretøytekniske krav tunge kjøretøy
08.55-09.40: Kjøretøytekniske krav tunge kjøretøy
09.50-10.35: Kjøretøytekniske krav tunge kjøretøy
10.45-11.30: Kjøretøytekniske krav tunge kjøretøy
11.30-12.00: Lunch
12.00-12.45: Kjøretøytekniske krav tunge kjøretøy, 12.35 Test modul 4
12.55-13.40: Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy (modul 5, 5 timer)
13.50-14.35: Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy
14.45-15.30: Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy

Dag 4
08.00-08.45: Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy
08.55-09.40: Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy, 09.30 Test modul 5
09.50-10.35: Kontroll gjennomføring praksis tunge kjøretøy (modul 6, 7 timer) teoridel
10.45-11.30: Kontroll gjennomføring praksis tunge kjøretøy
11.30-12.00: Lunch
12.00-12.45: Kontroll gjennomføring praksis tunge kjøretøy
12.55-13.40: Kontroll gjennomføring praksis tunge kjøretøy
13.50-14.35: Kontroll gjennomføring praksis tunge kjøretøy
14.45-15.30: Kontroll gjennomføring praksis tunge kjøretøy

Dag 5
08.00-08.45: Kontroll gjennomføring tunge kjøretøy, Test modul 6
08.55-09.40: Riktig bruk av kontrollutstyr (modul 7, 4 timer)
09.50-10.35: Riktig bruk av kontrollutstyr, praksis
10.45-11.30: Riktig bruk av kontrollutstyr, praksis
11.30-12.00: Lunch
12.00-12.45: Riktig bruk av kontrollutstyr, praksis Test modul 7
12.55-13.40: IT applikasjoner (modul 8, 3 timer)
13.50-14.35: IT applikasjoner
14.45-15.30: IT applikasjoner, 11.20 Test modul 8