PKK Tunge Oppfriskningskurs – Praksis

Det blir satt opp 12 elever til hvert kurs. Teori og praksisdel blir holdt i Opplæringskontoret for bilfag sine lokaler hos Wist Last & Buss, Sandmoflata 4, 7093 Tiller.

På grunn av plassforhold må gruppen på 12 elever deles opp i 2 grupper under praksisen.
6 elever skal ha praksis dag 2, og 6 elever på dag 3. Under praksisdelen deler vi inn elevene i grupper på 3 og 3 der det demonstreres en fullstendig PKK kontroll der det legges vekt på at elevene skal delta aktivt undere demonstrasjonen.
For å forstå tabellene nedenfor har vi delt opp i gruppene i A, B det betyr at vi har tre elever i hver gruppe. Hvilken gruppe du tilhører vil komme frem på navneskiltet du får utdelt ved kurset. Hver gruppe får en egen iPad som brukes til oppslag regelverk og til å legge inn kjøretøy i Bus sitt datasystem. I klasserommet får hver elev tildelt egen PC som brukes til å slå opp i regelverket.

Dag 1 – Teori
08.00-08.45 Tema 1 – Hensikt, mål og rammer (modul A)
09.00-09.45 Tema 2 – Gjeldende kontrollinstruks (modul A+B)
10.00-10.45 Tema 2 – Gjeldende kontrollinstruks (modul A+B)
11.00-11.45 Tema 2 – Gjeldende kontrollinstruks (modul A+B)
11.45-12.15 Lunch
12.15-13.00 Tema 2 – Gjeldende kontrollinstruks (modul A+B)
13.15-14.00 Tema 4 – Endring i regelverk (modul B)
14.15-15.00 Tema 4 – Endring i regelverk (modul B)
15.15-16.00 Tema 4 – Endring i regelverk (modul B)

Dag 2 – Praksis
08.00-08.45 Tema 5 – Ny teknologi (modul B)
09.00-10.15 Tema 3 – Praktisk gjennomføring av PKK (modul A+B)
10.30-11.45 Tema 3 – Praktisk gjennomføring av PKK (modul A+B)
11.45-12.15 Lunch
12.15-13.30 Tema 3 – Praktisk gjennomføring av PKK (modul A+B)
13.45-14.00 Oppsummering og evaluering