Bilfag, tunge kjøretøy

En bilmekaniker, tunge kjøretøy jobber ofte med det nyeste innen teknikk og elektronikk. Her er det lastebiler, varebiler og busser som veier mer enn 3500 kg det dreier seg om. Utviklingen går fort, og man spesialiserer seg ofte på ett eller flere områder som f.eks. motor, motorstyring eller påbygg.

Viktige arbeidsområder er:

Feilsøking og diagnose
omfatter systemforståelse, feilsøking og diagnostisering på kjøretøyets mekaniske, elektriske og elektroniske systemer. Det omfatter også bruk av verktøy og instrumenter. Innhenting og tolking av opplysninger om kjøretøyets systemer inngår også.

Service og vedlikehold
omfatter service og vedlikehold og gjeldende forskrifter for kjøretøy. Valg og bruk av verktøy, utstyr og instrumenter inngår i hovedområdet. Videre omfatter det bruk av dokumentasjon i forbindelse med planlegging, gjennomføring og kvalitetssikring av arbeider.

Reparasjon
omfatter reparasjon og utskifting av deler på kjøretøyets mekaniske, hydrauliske, elektriske og elektroniske systemer. Videre omfatter det reparasjon etter gjeldende lover og forskrifter.

Kommunikasjon og kvalitet
omfatter kommunikasjon med kunder, kollegaer og samarbeidspartnere. Videre inkluderer dette digitale kommunikasjonsverktøy, helse, miljø, sikkerhet og kvalitetssystemer. Kostnadsforståelse inngår i hovedområdet.