Bilfaget, lette kjøretøy

Liker du mekanikk, teknikk og elektronikk? For å bli bilmekaniker for lette kjøretøy må du selvfølgelig like teknikk, men dessuten krever dagens biler at du er proff på elektronikk og feilsøkning.

Viktige arbeidsområder er:

Feilsøking og diagnose
omfatter systemforståelse, feilsøking og diagnostisering på kjøretøyets mekaniske, elektriske og elektroniske systemer. Videre omfatter det bruk av verktøy og instrumenter. Innhenting og tolking av opplysninger om kjøretøyets systemer inngår også.

Service og vedlikehold
omfatter service, vedlikehold og gjeldende forskrifter for kjøretøy. Valg og bruk av verktøy, utstyr og instrumenter inngår i hovedområdet. Videre omfatter det bruk av dokumentasjon i forbindelse med planlegging, gjennomføring og kvalitetssikring av arbeid.

Reparasjon
omfatter reparasjon og utskifting av deler på kjøretøyets mekaniske, hydrauliske, elektriske og elektroniske systemer. Videre omfatter det reparasjon etter gjeldende lover og forskrifter.

Kommunikasjon og kvalitet
omfatter kommunikasjon med kunder, kollegaer og samarbeidspartnere. Videre inkluderer hovedområdet digitale kommunikasjonsverktøy, helse, miljø, sikkerhet og kvalitetssystemer. Kostnadsforståelse inngår i hovedområdet.