Motormekanikerfaget

Båtmotorer, aggregater, installasjoner… Vil du bli mekaniker på båt og motor? En motormekaniker jobber med installasjon, vedlikehold og reparasjon av utenbordsmotorer, innenbordsmotorer, drivverk, propellanlegg og aggregater. Antallet fritidsbåter og mindre yrkesbåter er økende, og motormekanikerfaget spiller en viktig rolle for sikkerhet og miljø i kystområdene. Faget skal fremme motormekanikerens kompetanse innen driftssikkerhet for båt og for mobile og stasjonære forbrenningsmotorer. Videre skal faget ivareta samfunnets krav til helse-, miljø og sikkerhet.

Viktige arbeidsområder er:

Feilsøking og diagnostisering
omfatter feilsøking og diagnostisering av mekaniske, hydrauliske, trykkluftbaserte, elektriske og elektroniske komponenter.

Vedlikehold
Hovedområdet omfatter service og vedlikehold på mekaniske, hydrauliske, trykkluftbaserte og elektriske systemer. Videre omfatter det valg og bruk av verktøy, utstyr og måleinstrumenter.

Reparasjon og ombygging
Hovedområdet omfatter reparasjon og ombygging av mekaniske, hydrauliske, trykkluftbaserte og elektriske systemer og utskifting av elektroniske komponenter. Videre omfatter området valg og bruk av verktøy, utstyr og måleinstrumenter.

Kommunikasjon og service
Hovedområdet omfatter kommunikasjon med kunder, kollegaer og samarbeidspartnere. Videre omfatter hovedområdet planlegging og dokumentasjon av utført arbeid. Helse, miljø og sikkerhet er en del av hovedområdet.