Reservedelfaget

Reservedelsfaget handler om kompetanse innenfor håndtering av deler og utstyr til kjøretøy og det å ivareta høye krav til sikkerhet og komfort. Kundebehandling, miljø, logistikk og økonomi er viktige arbeidsområder, og en lærer om krav til effektivitet, omstilling og utvikling. I dette arbeidet er planlegging, dokumentasjon og kvalitetssikring viktig. En lærer hvordan kunder skal få rask tilgang på deler og utstyr, og man lærer om håndtering og retur av fornybare og miljøskadelige komponenter.

Viktige arbeidsområder er:

Kommunikasjon og service
omfatter samspillet mellom kunde og selger. Veiledning av kunder i valg av deler og løsninger inngår i dette arbeidet. Videre omfatter det innhenting av priser og alternativer. Etikk og bedriftens organisering av arbeidet hører også med.

Logistikk
omfatter styring og drift av lager. Rutiner for salg, oppbevaring, forsendelser, reklamasjoner og retur av deler til produsent og til destruksjon samt mengdejustering er viktige områder.

Produkter og produktvalg
omfatter innhenting og formidling av informasjon om produkter. Veiledning av kunder i produktvalg, behandling av ulike produkter, bruk av regelverk og produsentenes spesifikasjoner er viktige arbeidsområder.

Økonomi
omfatter økonomisk styring av lageret med tanke på budsjetter, lønnsomhet, kostnader, innkjøp, varebeholdning og omsetningshastighet.