Bilskadefaget

Oppretting, montering… Vil du jobbe med biloppretting? Bilskadefaget handler om reparasjon av skadde kjøretøy.

Bilskadereparatøren arbeider på bilens karosseri, understell, hjuloppheng, styring og sikkerhetssystemer. Faget har gjennomgått en rask teknisk utvikling, særlig når det gjelder utvikling av karosserier med innebygd sikkerhet. En bilskadereparatør bidrar til å ivareta krav til sikkerhet og komfort i bilene – og en skal fremme økt gjenbruk og resirkulering av materialer.

Viktige arbeidsområder er:

Bilskadereparasjon
omfatter bruk av verktøy, dataprogram, måleinstrumenter og verneutstyr. Videre omfatter det reparasjons- og konstruksjonsteknikker, metoder for demontering og montering og teknikker for oppmåling av karosseri. Forståelse for aktiv og passiv sikkerhet samt økonomiske og miljømessige hensyn er viktig – i tillegg til kundebehandling og samarbeid.

Kvalitet og dokumentasjon
omfatter arbeid etter produsentkrav, lover, regler, prosedyrer og standarder. Videre omfatter det registrering og rapportering av avvik. Kvalitetssikring og bedriftens internkontrollsystem inngår også.