Bilpleiefaget

Som bilpleier vil du jobbe med blant annet polering, lakk og overflatebehandling, samt smart-repair og spot-repair av lakkskader. Du vil lære om behandling og reparasjon av interiør i tekstil, lær og skinn og få kunnskap om ulike produkter og metoder for bruk av disse. Bilglassreparasjon, demontering og montering av ulike komponenter vil også være en del av opplæringen.

Viktige arbeidsområder er:

Bilpleie
omfatter bruk av verktøy, gjøre greie for lakkoppbygging, overflatebehandling, bruke dataprogrammer og verneutstyr. Renhold, ryddighet og vedlikehold er viktig. Overflatebehandling og -teknikker, enkel demontering og montering er en del av arbeidsområdet. Produkt og materialkunnskap, resirkulering og behandling av spesialavfall må man kunne. Økonomiske og miljømessige hensyn ved valg av materialer er også en viktig del, i tillegg til kundebehandling og samarbeid internt og eksternt.

Kvalitet og dokumentasjon
omfatter arbeid etter produsentkrav, prosedyrer, standarder og gjeldende regelverk. Registrering og rapportering av avvik samt bransjekunnskap, takseringssystem og internkontrollsystem er med i tillegg til risikovurderinger, kvalitetskontroll og dokumentasjon av arbeidet. Økonomisk forståelse og bedriftsøkonomi inngår også.