Om oss

Opplæringskontoret for Bilfag A/S i Trondeim ble opprettet som landets første i bilfag i 1987. Kontoret leier lokaler av Prøven Bil AS,- i Bjørndalen 1-3.

Noe av opplæringskontorets hovedoppgaver

 • Administrere samtlige lærekontrakter for medlemsbedriftene.
 • Føre tilsyn med opplæringen/ oppfølgingen på bedriftene.
 • Utarbeide og tilrettelegge opplæringen i henhold til opplæringsplanen i de enkelte fag .
 • Tilrettelegge kurs/ opplæring i deler innen faget, som bedriftene ikke er i stand til/ønsker å gjennomføre selv.
 • Bistå i en eventuell konfliktsituasjon.
 • Arbeide for at det opprettes flere læreplasser/ lærebedrifter i fylket.
 • Være kontaktledd mellom skole/ myndigheter og bedrift.

Fag opplæringskontoret er godkjent å ha lærlinger i

 • Rep. av lette kjøretøy
 • Rep. av tunge kjøretøy
 • Bilskadereparatør
 • Reservedelsfaget
 • Billakkererfaget
 • Hjulutrustningsfaget
 • Motorsykkelreparatørfaget
 • Motormekanikerfaget
 • Chassispåbyggerfaget
 • Bilpleiefaget

Ansatte ved opplæringskontoret

Ole Johan Brovold

Ole Johan Brovold

Daglig leder

Toril Hagen

Toril Hagen

Kontoransvarlig

Sigrid Fivelstad

Sigrid Fivelstad

Konsulent

Roar Lien

Roar Lien

Instruktør

Jon Kristian Molde

Jon Kristian Molde

Instruktør

Styret i opplæringskontoret

Åsmund Kviseth
Formann
Strandveien Auto

Øyvind Holthe
Styremedlem
Intakt Bilskade AS

Ole Ivar Halland
Styremedlem
Motor-Trade AS

Tommy Gumdal
Styremedlem
Norsk Scania AS

Kjetil Øien
Varamedlem
Nardo Bil AS