Om oss

Opplæringskontoret for Bilfag A/S i Trondeim ble opprettet som landets første i bilfag i 1987. Kontoret leier lokaler av Prøven Bil AS,- i Bjørndalen 1-3.

Noe av opplæringskontorets hovedoppgaver

 • Administrere samtlige lærekontrakter for medlemsbedriftene.
 • Føre tilsyn med opplæringen/ oppfølgingen på bedriftene.
 • Utarbeide og tilrettelegge opplæringen i henhold til opplæringsplanen i de enkelte fag .
 • Tilrettelegge kurs/ opplæring i deler innen faget, som bedriftene ikke er i stand til/ønsker å gjennomføre selv.
 • Bistå i en eventuell konfliktsituasjon.
 • Arbeide for at det opprettes flere læreplasser/ lærebedrifter i fylket.
 • Være kontaktledd mellom skole/ myndigheter og bedrift.

Fag opplæringskontoret er godkjent å ha lærlinger i

 • Rep. av lette kjøretøy
 • Rep. av tunge kjøretøy
 • Bilskadereparatør
 • Reservedelsfaget
 • Billakkererfaget
 • Hjulutrustningsfaget
 • Motorsykkelreparatørfaget
 • Motormekanikerfaget
 • Chassispåbyggerfaget
 • Bilpleiefaget

Ansatte ved opplæringskontoret

Ole Johan Brovold

Ole Johan Brovold

Daglig leder

Toril Hagen

Toril Hagen

Kontoransvarlig

Sigrid Fivelstad

Sigrid Fivelstad

Konsulent

Roar Lien

Roar Lien

Instruktør

Styret i opplæringskontoret

Åsmund Kviseth
Formann
Strandveien Auto

Øyvind Holthe
Styremedlem
Intakt Bilskade AS

Ole Ivar Halland
Styremedlem
Motor-Trade AS

Tommy Gumdal
Styremedlem
Norsk Scania AS

Kjetil Øien
Varamedlem
Nardo Bil AS